Indiens historia

Indien är ett land som bär på en mycket rik historia. Landet anses till exempel ha haft en av de första större högkulturerna på planeten. Till det är Indien ett land med många olika regioner och provinser, där flera av provinserna har sina egna viktiga historiska händelser. Nedan kan du läsa mer om de viktigaste delarna av den indiska historien.

Innan kolonialiseringen

Det Indien som vi känner idag har i stora drag påverkats av den brittiska kolonialiseringen, som varade i nästan ett helt sekel under 1800- och 1900-talen. Innan det brittiska erövrandet märktes en del inflytande från andra europeiska länder – inte minst Portugal.

Innan européerna kom hit såg Indien ganska annorlunda ut. Man brukar tala om den här i tiden i två epoker – den hinduiska och den muslimska. Epoken, under vilken den hinduiska dominansen rådde, brukar delas upp i ytterligare underkategorier – Antiken, Induskulturen och Guptariket. Den muslimska epoken delas upp i Delhisultanatet, Mogulriket och Marathariket. Det här var tider innan Européer hade fått något inflytande i landet. Landet skulle senare förändras drastiskt – inte minst när Storbritannien tog över.

Brittiska Indien

Storbritannien styrde Indien mellan 1858 och 1947. Under den här tiden såg gränserna dock inte likadana ut som de gör idag. Det Indien som Storbritannien styrde över omfattade det som idag är Sri Lanka, Bangladesh, Burma och Pakistan (och Indien, förstås).

brittiska-indien

Det brittiska styret påverkade landet på många sätt. Bland annat ledde det till att en viss del av Indiens befolkning blev anglifierade. Ofta fick de utbildning i England och lärde sig att tala och skriva engelska. Under den muslimska epoken, särskilt under Mogulriket och delhisultanatet, hade stora delar av tidig indisk kultur fallit i glömska. Brittiska europeiska forskare kom under den här tiden att återupptäcka stora delar av det som glömts.

Indien sedan självständigheten

Det indiska samhället kom att förändras på många sätt efter att Storbritannien lämnade. Redan 1947 hade Indien blivit självstyrande, även om de fortfarande lydde under det brittiska samväldet. Det var inte förrän tre år senare, 1950, som Indien skulle komma att bli en egen nation.

Landets väg mot självständighet var minst sagt brokig. I och med landets delning (de pakistanska och de indiska gränserna) dödades hundratusentals människor. Den första indiska premiärministern skulle komma att bli en man vid namn Nehru, som styrde landet mellan 1947 och 1964. Efter flera olika ledare, bland annat Ghandi, upplevde Indien en stark ekonomisk tillväxt under 1990-talet. Många anser att det här var tack vare privatiseringar och skattesänkningar. Idag växer en medelklass fram i landet, samtidigt som arbetslösheten och den allmänna fattigdomen minskar.